Materiały Budowlane TADEJ Sp. z o.o.
ul. Opolska 2a
46-060 Przysiecz
KRS 0001009927
Regon 524049242
NIP 9910547898

Klauzula informacyjna

Wypełniając obowiązek informacyjny, zgodnie z art.13 ust.1 i 2 ogólnego rozporządzenia o
ochronie danych osobowych RODO z dnia 27 kwietnia 2016 roku Materiały Budowlane TADEJ sp. z o.o.                                                                        ul. Opolska 2a, 46-060 Przysiecz, KRS 0001009927, Regon 524049242, NIP 9910547898 
informuje, iż:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Materiały Budowlane TADEJ sp. z o.o.                                                                                              ul. Opolska 2a, 46-060 Przysiecz, KRS 0001009927, Regon 524049242, NIP 9910547898.
Jeżeli chce Pani/Pan zasięgnąć informacji dotyczących danych osobowych u Administratora
Danych Osobowych prosimy o kontakt: produkcja@mbtadej.pl

1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wydania, zapewnienia dostawy,
sprzedaży, realizacji usługi zgodnie z art.6 ust.1 lit.b RODO, czyli wypełnienie
obowiązku prawnego.

2. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą firmy umożliwiające realizację usługi.

3. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do Państwa trzeciego poza Unię
Europejską

4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z wymogami
ustaw obowiązujących w tym zakresie.

5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania.

6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych
Osobowych w Warszawie ul. Stawki 2 lub jego prawnego następcy Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych

7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym.