Leca® BLOK 24

 

OPIS PRODUKTU:

Pustak Leca® BLOK 24 wykonany  z mieszanki Leca® KERAMZYTU frakcji 0-10 mm, piasku i cementu,  przeznaczony jest do wznoszenia ścian w systemie budowania Leca® DOM, ścian zewnętrznych i wewnętrznych. Mają bardzo dobre parametry izolacyjności termicznej. Ściany zewnętrzne można wykonywać jako jedno-, dwu- (Pustak Leca® BLOK 24 + izolacja termiczna) lub trójwarstwowe (Pustak Leca® BLOK 24 + izolacja termiczna i pustka powietrzna + Pustak Leca® BLOK 12). Do izolacji można stosować dowolny materiał termoizolacyjny, jednak najlepsze rezultaty osiąga się przy zastosowaniu wełny mineralnej – wówczas przegroda jest w pełni paroprzepuszczalna. Do wykonywania ścian należy używać zaprawy cementowo-wapiennej i murować je na pełną spoinę poziomą lub poziomą i pionową.

WŁAŚCIWOŚCI:

 • najlepsza paroprzepuszczalność spośród materiałów ściennych
 • dobre właściwości termoizolacyjne i termoregulacyjne
 • odporny na mróz, wilgoć i ogień
 • łatwa obróbka mechaniczna i ręczna

ZASTOSOWANIE:

Pustak Leca® BLOK 24 przeznaczony jest do wznoszenia ścian konstrukcyjnych w:

 • budynkach jednorodzinnych,
 • budynkach użyteczności publicznej,
 • innych obiektach m.in. garażach, budynkach inwentarskich, do wykonywania:
  • ścian zewnętrznych nośnych oraz osłonowych (do 3 kondygnacji),
  • ścian jedno- i dwuwarstwowych,
  • ścian wewnętrznych konstrukcyjnych i działowych.

  1

 DANE TECHNICZNE:

1

 

Leca® BLOK 12

 

OPIS PRODUKTU:

Pustak Leca® BLOK 12 wykonany  z mieszanki Leca® KERAMZYTU frakcji 0-10 mm, piasku i cementu,  przeznaczony jest do wznoszenia ścian w systemie budowania Leca® DOM. Keramzytobetonowe Pustaki Leca® BLOK 12 o szerokości 12 cm przeznaczone są głównie do wznoszenia ścian działowych wewnętrznych i osłonowych na zewnątrz przy ścianach trójwarstwowych. Do wykonywania ścian należy używać zaprawy cementowo-wapiennej i murować je na pełną spoinę poziomą i pionową. Przegrody zbudowane z tego materiału po otynkowaniu charakte-ryzują się bardzo dobrą izolacyjnością akustyczną i odpornością ogniową. Pustaki można również wykorzystywać jako obmurówkę wieńców oraz jako lekki materiał do zamurowania otworów w remontowanych budynkach.

WŁAŚCIWOŚCI:

 • najlepsza paroprzepuszczalność spośród materiałów ściennych
 • dobre właściwości termoizolacyjne i termoregulacyjnr
 • odporny na mróz, wilgoć i ogień
 • łatwa obróbka mechaniczna i ręczna

ZASTOSOWANIE:

Pustak Leca® BLOK 12 przeznaczony jest do wznoszenia ścian działowych w:

 • budynkach jednorodzinnych,
 • budynkach użyteczności publicznej,
 • innych obiektach m.in. garażach, budynkach inwentarskich, do wykonywania:
  • warstwy osłonowej ściany warstwowej,
  • ścian działowych.

 1

 DANE TECHNICZNE:

1

 więcej na: www.lecadom.pl

 

Zalecania wykonawcze